Overleg

 

Het bestuur in overleg bijeen in de pastorie te Maastricht waarvan wij kosteloos gebruik mogen maken. Gemiddeld 4 keer per jaar bespreken wij de voortgang en de ontwikkelingen van de Zambiaanse projecten. De financiën worden nauwlettend in de gaten gehouden en  er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in Zambia. De koffie en thee tijdens de vergaderingen worden door de bestuursleden zelf verzorgd om de kosten zo laag mogelijk te houden. De reiskosten zijn nihil onder andere door carpooling en door geen declaratie in te dienen. Anneke van Veen is de belangrijkste contactpersoon die de relatie’s onderhoudt. Ongeveer eens per jaar brengt zij een bezoek aan Afrika.

 

Zr Florence

Onze projectmedewerkster zr Florence, die we ontmoet hebben op onze jubileumbijeenkomst in Maastricht, heeft een nieuwe functie aanvaard. Zij is overgeplaatst naar een andere locatie en plaats in Zambia waar ze gebruik maakt van de opgedane kennis en ervaring van de aan ons gebonden projecten. Wij hebben nog goed contact met haar en zij houdt ons op de hoogte van haar werkzaamheden. Als dank voor al hetgeen zij voor ons gedaan heeft hebben wij haar een eenmalige gift gegeven om haar tuinbouwprojectje kracht bij te zetten. De gift is bijeengebracht door een extra activiteit door ons en een verkregen donatie vanuit de tuinbouw.  Wij wensen zr Florence veel succes en zijn verheugd te zien dat er mede dankzij ons nieuwe initiatieven in Zambia ontstaan. Wij hebben aan haar meer info gevraagd over het epilepsieproject dat ze eveneens in haar nieuwe omgeving aan het opzetten is. Well done Jonathan!

   

Warm hart

  • Onze stichting werd onlangs weer uit onverwachte hoek verblijd met een gift. Door een publicatie in het blad “Arts en auto” heeft deze stichting een donatie overgemaakt. Wij hebben wat speurwerk verricht om te achterhalen wie deze gulle gever was om deze hartelijk te danken. Wij zijn uiteraard erg verheugd dat op deze wijze ons werk gesteund wordt.

  • Via een notaris werden wij onlangs op de hoogte gesteld dat een van onze vaste donateurs ons genoemd heeft als een van de erfgenamen. Wij aanvaarden dat uiteraard van harte. Op deze wijze leeft de goede gever nog lang voort in de verwezenlijking bij onze doelstelling en helpt zo onze medemens met een verstandelijke beperking in Zambia.
  • Wederom is er bij het afscheid van het arbeidsproces gevraagd voor een donatie aan Stichting Jonathan door een kennis van een van onze bestuursleden. Wij hebben gezorgd voor PR materiaal, zoals flyers en boekenleggers om de receptiegangers informatie te geven over onze stichting. Wij hopen op een drukbezochte afscheid voor deze goede doelen gever.
  • Stichting Jonathan is genomineerd als goede doelenproject door een basisschool in Heerlen waar een van de kleinkinderen van een bestuurslid deelneemt aan de te houden sponsorloop! Zelfs de jeugd loopt warm en mogelijk voor ons project.

Het bestuur wil alle donateurs en schenkers hartelijk danken en zorgen ervoor dat de giften goed besteed worden. Stichting Jonathan is een ANBI erkende instelling.

 

Groenmoes markt

Groenmoesmarkt

Wij stonden op 20 maart met een informatiestand op de Groenmoesmarkt in Oirschot met ons kleinschalig tuinbouwproject in de Copperbelt te Zambia. Evenals vorig jaar zijn wij op de uitnodiging ingegaan om meer bekendheid te geven aan onze stichting die in Zambia ons land- en tuinbouwproject in Kafubu Bloc steunt. Naast het informatiemateriaal is op de stand materialen te koop die door mensen met een verstandelijke beperking gemaakt zijn, zoals stoffen, kunst en houtsnijwerk. De belangstelling was groot en we werden als een vreemde eend in de bijt gezien totdat we ons verhaal vertelden en de link met het tuinbouwproject gelegd was. Ook geldelijke steun werd gegeven door het kopen van onze spullen of gewoon een donatie in de collectebus.

  

Nieuwsbrief

Onze moeder, oprichtster van Stichting Jonathan, is op een gezegende leeftijd van ons heengegaan. Lees over haar en haar afscheidsmis in de laatste “Jonathan Nieuws” nieuwsbrief nr 33

Like ons zodat we meer bekendheid krijgen. Onze stichting verdient het na meer dan 28 jaar actief te zijn in de Copperbelt.download