Organisatie

Stichting Jonathan werkt met vrijwilligers en heeft géén personeel in dienst. Het secretariaat is gehuisvest: Hobbelrade 7, 6167 EG Spaubeek, info@stichtingjonathan.nl. 
De bijeenkomsten van het bestuur vinden plaats vanaf het jaar 2022 aan de Putgraaf in Heerlen waar wij een gastvrij onderkomen hebben.
Alle bestuursleden zetten zich belangeloos in en ondersteunen de projecten in Zambia met hun kennis en ervaring. Zij werken aan een heldere communicatie zowel met de project(en) in Zambia als met de donateurs. Zij leggen verantwoording af over alle ontvangen giften en uitgaven. Verdere informatie hierover vindt u onder de hoofdstukken Wat doen wij met uw centenJaarverslagen en in de Nieuwsbrieven. Ons voornemen kunt u lezen in ons jaarlijks bijgesteld Beleidsplan.

Bestuur:


Mw. Anneke Schoonbrood, voorzitter.
Aandachtsgebied: 
PR en (externe) contacten. Contactpersoon voor de ambassadeurs

Anneke Veen-Rijer
Mw. Anneke Veen, secretaris
Aandachtsgebied: contactpersoon voor de relaties in Zambia en Misereor

Mw. Melissa Llanes, penningmeester

Mw. Hanneke Aalders, notuliste.
Aandachtsgebied: Adressenbestand, PR, Goede doelen, social media en de contacten met ambassadeurs
Ben van den Oever
Dhr. Ben van den Oever, lid
Aandachtsgebied: PR
Piets
Mw. Jane Hardenberg, contactpersoon Stichting Radar
Ellis Aalders
Mw. Ellis van Haastrecht-Aalders, lid, waarnemend secretaris en waarnemend penningmeester.
Aandachtsgebied: Goede doelen- en social media
Angelo Verbrugge
Dhr. Angelo Verbrugge, lid.
Aandachtsgebied: PR, Goede doelen, social media en webbeheerder
dhr. Herman Langenveld, lid

Ambassadeurs

Onze ambassadeurs die hun invloed willen inzetten om ons werk nog meer onder de aandacht van het publiek te brengen en daarnaast een bijdrage verlenen aan het realiseren van onze doelstelling, zijn:

Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk
Prof. dr. Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk, emeritus hoogleraar te Nijmegen
Frans Wilms
Dhr. Frans Wilms,
trainer coach verbindend leiden
drs René van der Linden
Drs. René van der Linden, lid Europese Unie
Mevrouw Monique Heffels,
bestuurder Stichting Radar
drs. Stephan Bodde ,
bestuurder Stichting PSW
Floor Boot, arts voor verstandelijk gehandicapten, onderzoeker en docent bij de afdeling Geneeskunde voor mensen met een
verstandelijke beperking van het Radboud UMC in Nijmegen.

Erelid:

ADVISEUR:

Hein Berendsen
Dhr Hein Berendsen
PR adviseur (hbpr)

Infomateriaal

 • Aantekenboekje
 • Brochure over het werk van Stichting Jonathan
 • Boekenlegger Stichting Jonathan
 • Banner Stichting Jonathan
 • Flyer Zambia
 • info brochure “Zambiaanse zorg ontoereikend”
 • Jubileum uitgave 25 jaar in 25 verhalen Cover Jubileumboek Jonathan
 • Kalenderkaartje
 • Project flyers
 • Powerpoint presentatie project
 • Verjaardagskalender
 • Nieuwsbrieven Op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat via contact formulier of tel: (043)4073297