Organisatie

Stichting Jonathan werkt met vrijwilligers en heeft géén personeel in dienst. Het secretariaat is gehuisvest: Oranjesingel 8, 6191XT Beek, info@stichtingjonathan.nl. De bijeenkomsten van het bestuur vinden plaats bij een van de leden thuis of in ruimte die ons gratis ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor dank aan de Onze Lieve Vrouwe parochie in Maastricht-Wittevrouwenveld waar we gebruik mogen maken van een ruimte.
Alle bestuursleden zetten zich belangeloos in en ondersteunen de projecten in Zambia met hun kennis en ervaring. Zij werken aan een heldere communicatie zowel met de project(en) in Zambia als met de donateurs. Zij leggen verantwoording af over alle ontvangen giften en uitgaven. Verdere informatie hierover vindt u onder de hoofdstukken Wat doen wij met uw centenJaarverslagen en in de Nieuwsbrieven.

Bestuur:


Mw. Anneke Schoonbrood, voorzitter.
Aandachtsgebied: 
PR en (externe) contacten. Contactpersoon voor de ambassadeurs

Anneke Veen-Rijer
Mw. Anneke Veen, secretaris
Aandachtsgebied: contactpersoon voor de relaties in Zambia en Misereor

Dhr. Leo van der Heijden, penningmeester

Mw. Hanneke Aalders, notuliste.
Aandachtsgebied: Adressenbestand, PR, Goede doelen, social media en de contacten met ambassadeurs
Ton van Gestel
Dhr. Ton van Gestel, lid
Cees Schouten
Dhr. Cees Schouten, lid.
Aandachtsgebied: Periodieke Gift
Truus Lenssen
Mw. Truus Lenssen, lid
Ben van den Oever
Dhr. Ben van den Oever, lid
Aandachtsgebied: PR
Ellis Aalders
Mw. Ellis Aalders, lid, waarnemend secretaris.
Aandachtsgebied: Goede doelen- en social media
Jane Hardenberg
Mw. Jane Hardenberg, contactpersoon Stichting Radar
Angelo Verbrugge
Dhr. Angelo Verbrugge, lid.
Aandachtsgebied: PR, Goede doelen, social media en webbeheerder

Ambassadeurs

Onze ambassadeurs die hun invloed willen inzetten om ons werk nog meer onder de aandacht van het publiek te brengen en daarnaast een bijdrage verlenen aan het realiseren van onze doelstelling, zijn:

Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk
Prof. dr. Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk, emeritus hoogleraar te Nijmegen
Frans Wilms
Dhr. Frans Wilms,
trainer coach verbindend leiden
drs René van der Linden
Drs. René van der Linden, lid Europese Unie
drs. Peter van Dijk
Drs. Peter van Dijk, huisarts te Brunssum

ADVISEURS:

Hein Berendsen
Dhr Hein Berendsen
PR adviseur (hbpr)

Infomateriaal

 • Aantekenboekje
 • Brochure over het werk van Stichting Jonathan
 • Boekenlegger Stichting Jonathan
 • Banner Stichting Jonathan
 • Flyer Zambia
 • info brochure “Zambiaanse zorg ontoereikend”
 • Jubileum uitgave 25 jaar in 25 verhalen Cover Jubileumboek Jonathan
 • Kalenderkaartje
 • Project flyers
 • Powerpoint presentatie project
 • Verjaardagskalender
 • Nieuwsbrieven Op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat via contact formulier of tel: (043)4073297