Help mee

Hoe u Stichting Jonathan kunt steunen

PR en Fondsenwerving zijn heel belangrijk voor ons werk. Dit onderwerp is dan ook een vast punt op onze agenda tijdens onze bestuursvergaderingen. Daarbij laten we ons (pro deo) ondersteunen door Hein Berendsen (HBPR), die als adviseur deel uitmaakt van onze commissie PR & Fondsenwerving.

Nel met kind
Nel Coumans met gehandicapt kind in Zambia

Word donateur

Stichting Jonathan heeft van meet af aan op vrij informele manier en vaak via mond-tot-mond-reclame, een netwerk van contacten met donateurs opgebouwd. Het behouden en werven van donateurs is een belangrijk aandachtspunt. Middels onze Nieuwsbrief en Facebook houden wij de donateurs op de hoogte van ons werk en van de ontwikkelingen in de projecten in de provincie Copperbelt. Het bestuur is actief bezig met acties om het aantal donateurs uit te breiden (zie: Wat doen wij met uw centen), om zo een groter publiek kennis te laten maken met de problematiek van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de provincie Copperbelt in Zambia.

Acties

Op verzoek van scholen, instellingen en organisaties (zoals serviceclubs) houden we lezingen, informatieavonden en/of presentaties.

Manieren van doneren

 • Eenmalig

U kunt uw eenmalige gift overmaken op bankrekeningnummer: IBAN NL53RABO0138746834.

 • Structureel

Met een vast bedrag, door  middel van een bankmachtiging en per periode die u zelf kiest.

 • Fiscaal voordelig schenken

ANBI

Stichting Jonathan is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van ANBI-instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij:

 • schenkingen, giften
 • erfenissen, legaten

Het voordeel van schenken aan een ANBI-instelling is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld, omdat de Belastingdienst bij de Aangifte Inkomstenbelasting het verschil betaalt.

Periodieke giften

Sinds 2015 is het mogelijk gemaakt dat u de schenking zonder tussenkomst van een notaris kunt regelen via een formulier dat u kunt downloaden. Via het formulier regelt u 5 jaar een schenking van een vast bedrag. Het minimum schenkingsbedrag is € 6,– per maand en u kunt dit maandelijks, per kwartaal of halfjaar maar ook jaarlijks overmaken. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de belastingbox en is zodoende individueel. U kunt voor meer informatie over deze schenking contact opnemen met ons via de mail of telefonisch. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie. Het fiscaal nummer van onze stichting is: RSIN 816182516

Werkwijze bij een “Periodieke gift aftrekbaar bij belastingaangifte”.

 1. Download de formulieren: overeenkomst na invulling stuurt u beide exemplaren naar de penningmeester: Melissa Llanes, Vijfharingenstraat 8C18, 6211 EC Maastricht of via de mail: penningmeester@stichtingjonathan.nl.
 2. U ontvangt één exemplaar ondertekend door de penningmeester retour voor uw administratie en ter overlegging aan de Belastingdienst.

Legaten

U kunt (een deel van) uw nalatenschap bestemmen voor Stichting Jonathan. De Limburgse notarissen kennen ons.

Opbrengst receptie/afscheid/jubileum

U kunt de opbrengst van acties of recepties bij bijvoorbeeld uw jubileum of afscheid bestemmen voor de Stichting Jonathan.

U kunt een activiteit organiseren voor het goede doel, met bijvoorbeeld uw vereniging, uw werkgever, uw school, uw instelling. Zo heeft al een aantal scholen, zorginstellingen en serviceclubs leuke activiteiten georganiseerd en de opbrengst van hun activiteit overgemaakt naar Stichting Jonathan. In een persoonlijk gesprek kunnen wij daar meer over vertellen, onze Stichting ondersteunt deze acties graag.

Immaterieel

Daarnaast kunt u ons ook immaterieel steunen:

 • Laat ons uw mening of idee horen.
 • Help mee aan de werving van nieuwe donateurs uit uw omgeving.
 • Deel uw specifieke talenten of deskundigheden met ons.
 • Schakel uw relaties in, zoals een organisatie of club, die regelmatig activiteiten organiseert en daarbij een erkend en verantwoord goed doel nodig heeft, waarbij de opbrengsten daadwerkelijk ten goede komen aan het project.
 • Misschien wilt u nadenken over de vraag of u (in de toekomst) op enigerlei wijze meer betrokken wilt raken of mee wilt werken aan het verwezenlijken van ons doel of  ambassadeur of bestuurslid wilt worden.