Beleidsplan

Beleidsplan 2024

Stichting Jonathan

Doelstelling

De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van Community Based Rehabilitation (CBR) projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt provincie in Zambia.

Stichting Jonathan ondersteunt het Integrated Epilepsieproject van het districtgezondheidscentrum Ipafu, in de Copperbelt provincie Zambia, dat onder de verantwoordelijkheid van de Congregatie of John the Baptist, CSJB, wordt uitgevoerd. Deze congregatie is al jarenlang actief in Ipafu. Daar meerdere cliënten zowel epilepsie als een verstandelijke beperkingen hebben, is eind 2018 besloten deze groep aan de doelgroep van het project toe te voegen.

In 2024 verwachten we vanuit het St. Joseph Mission gezondheidscentrum, ook gelegen in de Copperbelt provincie, een soortgelijk project als in Ipafu te gaan ondersteunen. Dit ruraal gelegen gezondheidscentrum is een goed functionerende kliniek onder de verantwoordelijkheid van de CSJB zusters .

Werkzaamheden bestuur

1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project

2. Het onderhouden van contacten met donoren

3. Het monitoren van het project en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders

In 2024 hopen een aantal bestuursleden de projecten te bezoeken.

Fondswerving

– Bestand van donoren handhaven en uitbreiden

– Informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website

– Ontwikkeling van nieuw informatiemateriaal

– Onderhouden van de samenwerking met organisaties in Nederland

– Zoeken naar nieuwe vormen van publiciteit om het project onder de aandacht van een groter

publiek te brengen

Beheer van fondsen

Donaties en giften worden overgemaakt naar de betaalrekening van de stichting. Eventuele reserves worden op de spaarrekening van de stichting gezet. De penningmeester maakt na afloop van ieder kalender jaar een financieel jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht en de boeken worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Het financieel jaaroverzicht en het verslag van de accountant worden ter beschikking gesteld aan alle bestuursleden. Donateurs en andere belangstellenden kunnen het jaaroverzicht opvragen. Dit wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

Besteding van fondsen

Stichting Jonathan financiert alleen projecten die onder haar doelstelling vallen en waarmee ze een overeenkomst heeft gemaakt.

Bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.