Beleidsplan 2017

door | 27 april 2017

Het Beleidsplan 2017 St. Jonathan is via deze link te downloaden.

Doelstelling 

De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van  Community Based Rehabilitation (CBR) projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt provincie in Zambia.

Stichting Jonathan ondersteunt het epilepsieproject van het districtgezondheidscentrum  Ipafu, in de Copperbelt provincie Zambia, dat onder de verantwoordlijkheid van Zuster Florence Ngosa, CSJB, wordt uitgevoerd.

Het project is niet direct gericht op kinderen met een verstandelijke beperking.  Echter een deel van de kinderen met epilepsie zal zeker ook een verstandelijke beperking hebben of ontwikkelen bij een slechte behandeling. In het project wordt het voorkomen van verstandelijke beperking  meegenomen  evenals het in kaart brengen van de speciale behoeftes van deze groep.

Het doel van het epilepsieproject  is :

De  behandeling van epilepsie te  verbeteren door de steun vanuit de samenleving te vergroten

  1. Verbeterde therapietrouw tav de medicijnen tegen epilepsie
  2. Zorg en steun voor 100 epilepsiepatienten op het platteland van Ipafu
  3. De gemeenschap mobiliseren om te voorzien in effectieve preventie, behandeling en steundiensten
  4. Deelname van de samenleving in preventie – en zorgactiviteiten
  5. De negatieve houding , discriminatie en stigmatisering van mensen met epilepsie ombuigen

Werkzaamheden bestuur

  1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project
  2. Het onderhouden van contacten met donoren
  3. Het bestand van donoren handhaven en uit breiden
  4. Afhandeling activiteiten CBR project van het Catholic Diocese of Ndola
  5. Het monitoren van het project  en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders

Gedurende het kalenderjaar wordt het project nauwlettend gevolgd aan de hand van rapportages. Er is afgesproken met Zuster Florence dat nadrukkelijk wordt nagegaan hoeveel kinderen uit dit project naast epilepsie een verstandelijke beperking hebben en of er specifieke problemen zijn bij deze groep.

Fondswerving

– Bestand van donoren handhaven en uitbreiden

– Informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website

– Ontwikkeling van nieuw informatiemateriaal

– Onderhouden van  de samenwerking met organisaties in Nederland

–  Zoeken naar nieuwe vormen van publiciteit om de het project onder de aandacht van een groter

publiek te brengen

Beheer van fondsen

Donaties en giften worden overgemaakt  naar de betaalrekening van de stichting. Eventuele reserves worden op de spaarrekening van de stichting gezet.  De penningmeester maakt na afloop van ieder kalender jaar een financieel jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht  en de boeken worden gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit een bestuurslid en een onafhankelijke accountant.  Het financieel  jaaroverzicht en het verslag van de kascommissie worden ter beschikking gesteld aan alle bestuursleden.  Donateurs en andere belangstellenden kunnen het jaaroverzicht opvragen. Dit wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

Besteding van fondsen

Stichting Jonathan financiert alleen projecten  die onder haar doelstelling vallen en waarmee ze een overeenkomst heeft gemaakt.

Bestuursleden zijn alle vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

In 2017 is 11.185,00 Euro verstrekt aan het epilepsieproject in Ipafu.

Aan de hand van de rapportages wordt het vervolg van dit tweejarige project beoordeeld en worden er afspraken gemaakt voor de financiele bijdrage in 2018. Tevens wordt nagegaan of er voor de doelgroep kinderen met epilepsie en een verstandelijke beperking naast het bestaande project extra voorzieningen nodig zijn en gefinancierd kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.