Beleidsplan 2019

door | 30 mei 2019

Doelstelling

De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van Community Based Rehabilitation (CBR) projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt provincie in Zambia.

Stichting Jonathan ondersteunt sinds 2017 het epilepsieproject van het districtsgezondheidscentrum Ipafu, in de Copperbelt provincie Zambia, dat onder de verantwoordelijkheid van de Zusters of John the Baptist, CSJB, wordt uitgevoerd.

Het doel van het epilepsieproject is :

De behandeling van epilepsie te verbeteren door de steun vanuit de samenleving te vergroten

  1. Verbeterde therapietrouw tav de medicijnen tegen epilepsie
  2. Zorg en steun voor 100 epilepsiepatienten op het platteland van Ipafu
  3. De gemeenschap mobiliseren om te voorzien in effectieve preventie, behandeling en steundiensten
  4. Deelname van de samenleving in preventie – en zorgactiviteiten
  5. De negatieve houding , discriminatie en stigmatisering van mensen met epilepsie ombuigen

Het project was in eerste instantie niet direct gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter gebleken, dat van de 55 deelnemers van het project 40 clienten behalve epilepsie ook een verstandelijke beperking hebben. Eind oktober 2018 is, op vrijwillige basis, door een onafhankelijke consultant en de secretaris van Stichting Jonathan een planning workshop gehouden in Ipafu, waar de strategie voor de periode 2019-2021 is ontwikkeld. De leiding van het project, management van het gezondheidscentrum, professionele staf, een aantal vrijwilligers en een aantal cliënten hebben deelgenomen aan deze workshop. Unaniem is door de deelnemers besloten om cliënten met een verstandelijke beperking aan de doelgroep van het project toe te voegen.

De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

  1. De gemeenschap in Ipafu heeft basiskennis over epilepsie en over verstandelijke beperkingen en kan hier mee omgaan
  2. De gemeenschap in Ipafu is stigma vrij; accepteert en respecteert cliënten met epilepsie en met een verstandelijke beperking
  3. Cliënten en/of hun families zijn zelfvoorzienend, daar waar realistisch gezien dit mogelijk is

Werkzaamheden bestuur

1. Het werven van fondsen ten behoeve van het project

2. Het onderhouden van contacten met donoren

3. Het bestand van donoren handhaven en uit breiden

4. Het monitoren van het project en het onderhouden van contacten met relevante stakeholders

Gedurende het kalenderjaar wordt het project nauwlettend gevolgd aan de hand van rapportages. In 2019 worden de stand van zaken en de ontwikkelingen met het uitvoerende team besproken.

Fondswerving

– Bestand van donoren handhaven en uitbreiden

– Informeren van donoren via nieuwsbrieven en via de website

– Onderhouden van de samenwerking met organisaties in Nederland

– Zoeken naar nieuwe vormen van publiciteit om het project onder de aandacht van een groter

publiek te brengen

Beheer van fondsen

Donaties en giften worden overgemaakt naar de betaalrekening van de stichting. Eventuele reserves worden op de spaarrekening van de stichting gezet. De penningmeester maakt na afloop van ieder kalenderjaar een financieel jaaroverzicht. Dit jaaroverzicht en de boeken worden gecontroleerd door een kascommissie, bestaande uit een bestuurslid en een onafhankelijke accountant. Het financieel jaaroverzicht en het verslag van de kascommissie worden ter beschikking gesteld aan alle bestuursleden. Donateurs en andere belangstellenden kunnen het jaaroverzicht opvragen. Dit wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld.

Besteding van fondsen

Stichting Jonathan financiert alleen projecten die onder haar doelstelling vallen en waarmee ze een overeenkomst heeft gemaakt.

Bestuursleden zijn allen vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen.

In 2018 is € 12.000,00 voor het project overgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.