Categorie archieven: Nieuws

Overlijden mevr. Fiet Martens

Onlangs kregen we het droevige bericht over het overlijden van een van onze bestuursleden die mee aan de wieg heeft gestaan bij de oprichting van de Stichting. Mevrouw Martens, voor ons Fiet, is op een gezegende leeftijd van ons heengegaan. Tot het laatst bleef en was ze betrokken bij het wel en wee van de… Lees meer »

Archief Beleidsplannen

Beleidsplan 2023 Beleidsplan 2022 Beleidsplan 2021 Beleidsplan 2020 Beleidsplan 2019 Beleidsplan 2018 Beleidsplan 2017

Covid-19

Een tussentijds bericht over ons project in de Copperbelt. We kunnen op dit moment niet echt inhoudelijke informatie geven over de stand van zaken en de ontwikkelingen door de allesoverheersende pandemie. Er is wel contact met de projectleider aldaar en gelukkig kan er gemeld worden dat het project niet erg te leiden heeft door of… Lees meer »

Nieuwsbrieven Platform Zambia

Vanaf 2020 publiceren we ook de Nieuwsbrieven van het Platform Zambia. Deze zijn te vinden in het menu ‘Links’ onder de link naar de website van het Platform. Wij menen hieraan goed te doen zodat de ontwikkelingen van de deelnemende projecten in dit land en de situatie in Zambia zelf goed te volgen zijn.

Epilepsie Project IPAFU

Samenvatting verslag periode januari – juni 2019 door Zr. Susan Katwishi Een project als dit kan alleen maar mogelijk gemaakt worden door middel van significante en onbaatzuchtige bijdrages van mensen, die voortdurend steun en belangstelling hebben voor de kwetsbare mensen in onze gemeenschap .Daarom ben ik Stichting Jonathan dankbaar voor de voortdurende steun en belangstelling… Lees meer »

Foto’s project epilepsie

We ontvingen via onze facebookpagina enkele foto’s van het epilepsieproject. Ondanks de matige kwaliteit willen we ze hier toch publiceren. During our Senstisation on Epilepsy to Children in Schools. Ipafu -Zambia

Oorspronkelijke tekst van van Mariet Raedts

In het memoriam van Nel Coumans, laatste Nieuwsbrief, heeft de redactie voor de leesbaarheid van het gehele artikel aanpassingen aangebracht in de tekst van nicht Mariet. Zij is hiervan niet persoonlijk door ons op de hoogte gebracht. We hadden hiervoor toestemming van onze contactpersoon. Mariet hecht waarde aan de oorspronkelijke tekst zoals zij die uitgesproken… Lees meer »

Nel nog eenmaal aan het woord

In de afscheidsdienst van Nel Coumans liet Anneke Schoonbrood Nel nog eenmaal aan het woord. In de Nieuwsbrief over het afscheid van Nel heeft de letterduivel toegeslagen en is dit helaas niet gepubliceerd. Deze omissie hopen we zo weggewerkt te hebben. Uit de bijdrage van Nel Coumans aan het jubileumboekje van Stichting Jonathan verschenen in… Lees meer »

Afscheid Nel Coumans

Oprichter, ere-bestuurslid en altijd vriendelijk, goedlachse Nel is in de leeftijd van 94 jaar van ons heengegaan. Van onze ‘moeder’ en in Zambia was zij “de witte dokter voor de mensen met een beperking”, hebben velen van haar afscheid genomen. In de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk tijdens de afscheidsmis is zij herdacht eerst door… Lees meer »

Bezoek aan epilepsieproject

In het laatste kwartaal van 2018 is op verzoek van het bestuur van Stichting Jonathan een bezoek gebracht aan Zambia. Piet en Anneke Rijer zijn een week het epilepsie project gaan monitoren. Zij hebben verslag uitgebracht aan het bestuur. Wij zijn hen dankbaar voor het verhelderende rapport. Het bestuur heeft de positieve resultaten in dank… Lees meer »