Categoriearchief: Nieuws

Nieuwsbrieven Platform Zambia

Vanaf 2020 publiceren we ook de Nieuwsbrieven van het Platform Zambia. Deze zijn te vinden in het menu ‘Links’ onder de link naar de website van het Platform. Wij menen hieraan goed te doen zodat de ontwikkelingen van de deelnemende projecten in dit land en de situatie in Zambia zelf goed te volgen zijn.

Epilepsie Project IPAFU

Samenvatting verslag periode januari – juni 2019 door Zr. Susan Katwishi Een project als dit kan alleen maar mogelijk gemaakt worden door middel van significante en onbaatzuchtige bijdrages van mensen, die voortdurend steun en belangstelling hebben voor de kwetsbare mensen in onze gemeenschap .Daarom ben ik Stichting Jonathan dankbaar voor de voortdurende steun en belangstelling… Meer lezen »

Foto’s project epilepsie

We ontvingen via onze facebookpagina enkele foto’s van het epilepsieproject. Ondanks de matige kwaliteit willen we ze hier toch publiceren. During our Senstisation on Epilepsy to Children in Schools. Ipafu -Zambia

Oorspronkelijke tekst van van Mariet Raedts

In het memoriam van Nel Coumans, laatste Nieuwsbrief, heeft de redactie voor de leesbaarheid van het gehele artikel aanpassingen aangebracht in de tekst van nicht Mariet. Zij is hiervan niet persoonlijk door ons op de hoogte gebracht. We hadden hiervoor toestemming van onze contactpersoon. Mariet hecht waarde aan de oorspronkelijke tekst zoals zij die uitgesproken… Meer lezen »

Beleidsplan 2019

Doelstelling De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van Community Based Rehabilitation (CBR) projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Copperbelt provincie in Zambia. Stichting Jonathan ondersteunt sinds 2017 het epilepsieproject van het districtsgezondheidscentrum Ipafu, in de Copperbelt provincie Zambia, dat onder de verantwoordelijkheid van de Zusters of John the Baptist, CSJB, wordt… Meer lezen »

Nel nog eenmaal aan het woord

In de afscheidsdienst van Nel Coumans liet Anneke Schoonbrood Nel nog eenmaal aan het woord. In de Nieuwsbrief over het afscheid van Nel heeft de letterduivel toegeslagen en is dit helaas niet gepubliceerd. Deze omissie hopen we zo weggewerkt te hebben. Uit de bijdrage van Nel Coumans aan het jubileumboekje van Stichting Jonathan verschenen in… Meer lezen »

Afscheid Nel Coumans

Oprichter, ere-bestuurslid en altijd vriendelijk, goedlachse Nel is in de leeftijd van 94 jaar van ons heengegaan. Van onze ‘moeder’ en in Zambia was zij “de witte dokter voor de mensen met een beperking”, hebben velen van haar afscheid genomen. In de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk tijdens de afscheidsmis is zij herdacht eerst door… Meer lezen »

Bezoek aan epilepsieproject

In het laatste kwartaal van 2018 is op verzoek van het bestuur van Stichting Jonathan een bezoek gebracht aan Zambia. Piet en Anneke Rijer zijn een week het epilepsie project gaan monitoren. Zij hebben verslag uitgebracht aan het bestuur. Wij zijn hen dankbaar voor het verhelderende rapport. Het bestuur heeft de positieve resultaten in dank… Meer lezen »

Koninklijke onderscheiding voor Ton van Gestel

  Foto: Callie Steijaert (public relations) Wij willen Ton van Gestel, bestuurslid, bij deze van harte feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding die hij gekregen heeft. Ton stond aan de wieg van Stichting Jonathan en wij maken nog dankbaar gebruik van zijn kennis, diensten en vooral van zijn contacten in zijn uitgebreide netwerk. Ton en zijn gezin… Meer lezen »

Veldbezoek Sr. Florence

            Epilepsie project activiteiten (Phillip Phiri) Ik was blij te horen dat het rapport duidelijk was en hoop dat jullie zo een goede indruk hebben gekregen. Ik ben me ervan bewust dat je naar de donateurs betrouwbare informatie moet doorgeven, o.a. door goede rapporten te maken, verantwoording af te leggen,… Meer lezen »